El nostre projecte

Escola cooperativa

El Col·legi La Florida és una cooperativa de mestres de l’Hospitalet de Llobregat amb més de cincuanta anys d’experiència en l’àmbit de l’educació. Tenim el compromís i la voluntat de promoure l’educació integral dels alumnes, oferint un ensenyament de qualitat, personalitzat i integrador pels nostres alumnes, els veritables protagonistes de l’escola.

Els nostres eixos fonamentals són:

Aprendre a conèixer
Aprendre a fer
Aprendre a conviure
Aprendre a ser

Per tal d’assolir els anteriors eixos, el nostre projecte educatiu es basa en els següents fonaments:

1 .
Educació integral dels alumnes
4 .
Foment del treball cooperatiu
2 .
Educació individualitzada
5 .
Treball de les emocions
3 .
Treball competencial
6 .
Aprenentatge plurilingüe

Ideari de centre

1 .
Potenciem i afavorim l’aprenentatge significatiu i competencial a partir de la cultura de l’esforç i la superació personal.
2 .
Fomentem el treball cooperatiu.
3 .
Fem seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats.
4 .
Treballem mitjançant uns hàbits i unes normes que fomenten l’autonomia personal dels nostres alumnes.
5 .
Garantim el respecte per l’entorn més proper.
6 .
Vetllem per la seguretat afectiva i emocional dels nostres alumnes.
7 .
Fomentem en els alumnes una actitud curiosa, investigadora, crítica i respectuosa.
8 .
Vetllem per la bona comunicació i relació amb les famílies.

Contacta directament amb l'escola

Si no podeu fer servir cap de les altres vies de comunicació podeu contactar directament amb l’escola omplint el següent formulari.

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.