Equip d’assessorament psicopedagògic

Aquest equip està format per mestres d’educació especial i psicopedagogs de l’escola junt amb l’EAP de l’Ajuntament (Equip d’Atenció Psicopedagògica), els quals formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de tots els mestres i professors.

El principal objectiu de l’equip és la de fer prevaldre sempre l’actitud inclusiva a l’aula.

La detecció precoç, especialment en l’etapa d’Educació Infantil o en els primers cursos de Primària, és molt important per detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, així com també conèixer les capacitats cognitives i acadèmiques dels alumnes mitjançant proves específiques.

Contacta directament amb l'escola

Si no podeu fer servir cap de les altres vies de comunicació podeu contactar directament amb l’escola omplint el següent formulari.

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.