6ena hora

Aquesta hora addicional en l’horari dels nostres alumnes té un caràcter complementari al treball lectiu o curricular que permet la consolidació de les competències treballades durant les setmanes.

El nostre objectiu és oferir una educació integral que ajudi als alumnes a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar activament en el seu entorn i en la societat en general.

Hora de taller

Contacta directament amb l'escola

Si no podeu fer servir cap de les altres vies de comunicació podeu contactar directament amb l’escola omplint el següent formulari.

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.