Educació Secundària

L’Educació Secundària (E.S.O), que va des dels 12 als 16 anys, és l’última etapa d’escolarització obligatòria que ofereix la nostra escola, tot i que no la menys important.

L’Educació Secundària serveix per tal que els nois i noies adquireixin les competències bàsiques i desenvolupin la seva personalitat, tot fomentant l’esperit crític i de reflexió, la participació, el diàleg, el treball cooperatiu, les intel·ligències múltiples, que trobin l’equilibri personal i emocional i treballin els drets i els deures com a ciutadans d’aquest món.

En definitiva, és una etapa de total creixement personal i cognitiu per tal que continuïn el seu procés formatiu.

QUÈ TREBALLEM?

Anglès
Ciències
Francès
Arts
Llenguatge matemàtic
Cultura i valors ètics
Lectura i escriptura
Orientacions de futur

Contacta directament amb l'escola

Si no podeu fer servir cap de les altres vies de comunicació podeu contactar directament amb l’escola omplint el següent formulari.

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.