Aula d’Acollida

La nostra escola compta amb dues Aules d’Acollida: una per Primària i l’altra per Secundària. Tots aquells alumnes nouvinguts d’altres països que no coneixen ni el català ni el castellà fan algunes hores d’Aula d’Acollida per tal d’aprendre l’idioma i integrar-se en el sistema educatiu català.

cha-rect-swearCreated with Sketch.

Català per a tothom

Contacta directament amb l'escola

Si no podeu fer servir cap de les altres vies de comunicació podeu contactar directament amb l’escola omplint el següent formulari.

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.