6ena hora

6ena HORA

Aquesta hora addicional en l’horari dels nostres alumnes té un caràcter complementari al treball lectiu o curricular que permet la consolidació de les competències treballades durant les setmanes.

El nostre objectiu és oferir una educació integral que ajudi als alumnes a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar activament en el seu entorn i en la societat en general.