Acollida matinal

ACOLLIDA MATINAL

El servei d’acollida matinal serveix per les famílies d’Infantil i Primària. L’escola (C/Mare de Déu de Núria, 39) obre les seves portes a les 08.00h del matí on els alumnes gaudiran d’activitats dirigides per docents de l’escola, que quan arriben les 09.00h, s’encarreguen de traslladar els nostres alumnes a l’escola de Primària, si s’escau.

Aquest serveis es disposa des de l’inici de curs i és important remarcar que no és un espai únicament de vigilància, sinó que es té en compte que els alumnes passin una hora profitosa abans de començar el seu horari lectiu.