Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’Educació Primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat les competències bàsiques, les capacitats, els hàbits i els valors per esdevenir persones responsables, autònomes i compromeses en el món. En definitiva, vetllem per tal que la seva educació sigui total i integradora.