Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

El segon cicle d’Educació Infantil, que va dels 3 als 6 anys, és una etapa que desperta la identitat de cada infant i el món que l’envolta. A més, la nostra escola contribueix en el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants mitjançant un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.